Dejavnost in organizacije

Domov Dejavnost in organizacije

Po standardni klasifikaciji dejavnosti je uvrščeno v dejavnost 46.190, nespecializirano posredništvao pri prodaji raznovrstnih izdelkov. Podjetje prodaja vulkanizerski repromaterial in stroje predvsem na področju Slovenije in deloma na Hrvaškem, BIH in SŠG. Ker je podjetje grosistično, se prodaja vrši na debelo, končni kupci so zato podjetja. Podjetje Cetix v svoji dejavnosti pokriva 60 odstotkov slovenskega tržišča. Devetdeset odstotkov strank predstavljajo vulkanizerske delavnice, ostalih deset odstotkov pa predstavljajo mehanične delavnice in avto hiše.

cetix stroji vulkanizerstvo

Podjetje Cetix ima 10 redno zaposlenih delavcev. Ker podjetje Cetix po svoji velikosti spada med majhna podjetja, nima tipične organizacijske strukture, ki bi bila oblikovana po posameznih funkcijah v podjetju, znotraj katere bi vsak zaposleni opravljal točno določeno vrsto dela. Zato ima vsak zaposleni v upravi poleg svoje funkcije še vrsto del in nalog, katerim se prilagaja na podlagi trenutnih razmer in potreb v podjetju. V upravi je zaposlenih šest delavcev, ki skrbijo za poslovanje podjetja. Na področju prodaje sta zaposlena dva trgovska potnika, ki skrbita za dnevno dostavo blaga strankam po Sloveniji in serviserja, ki skrbita za prikaz delovanja, popravilo in prodajo strojev.

cetix-stroji-vulkanizerstvo

Značilnost poslovanja podjetja Cetix je osebna prodaja ‘od stranke do stranke’. Ker gre za majhno podjetje, predstavlja takšen način prodaje podjetju veliko prednost. Stalni stik in komuniciranje prodajalcev s strankami na terenu omogoča takojšnje pridobivanje povratnih informacij o zadovoljstvu strank. Druga značilnost podjetja je sezonska prodaja. Prodaja izdelkov je neposredno povezana z odvisnostjo od sezone. Glavni sezoni sta meseca marca in aprila ter oktobra in novembra. Takrat je čas menjave pnevmatik, zato je prodaja pnevmatik in vulkanizerskega materiala v tem obdobju največja. Vulkanizerske delavnice in avto hiše takrat povečajo svoja naročila do 5-krat. V ostalih mesecih pa je za podjetje tako rekoč »mrtva« sezona. Takrat se promet zmanjša povprečno na slabo četrtino. Zato se podjetje preživlja bolj ali manj s prodajo v glavni sezoni.